Vi byter ut dina gamla lysrörsarmaturer till energieffektiva Led-armaturer till butiker , kontor och industrier.

 
De gamla traditionella lysrörsarmaturerna med kvicksilver lysrör slutar nu att tillverkas och det kommer bli Led-armaturer som kommer bli det nya.
Vi på Oreli hjälper dig att anpassa din lokal till energieffektiv led-belysning i stället.
KVICKSILVERLYSRÖR FÖRBJUDS
RoHS för allmän belysning > Förbud mot kompaktlysrör från
   24. februari 2023
> Förbud mot T5- och T8- lysrör från    
   24. augusti 2023

> Förbud mot halogenlampor G9 från
   1. september 2023
> Ett antal produkter har redan fasats ut pr
   1. september 2021

Vilka är konsekvenserna av detta förbud?

De nya tilläggen till RoHS-direktivet kommer att förbjuda kvicksilver i urladdningslampor från mitten av nästa år. Direktivet innehöll undantag för ett antal produkter, som nu har reviderats av EU-kommissionen – med stor påverkan på lysrörsprodukter. T5/T8-utfasningen träder i kraft 2023. Men det är inte allt. SLR2 (Ecodesign Regulation, som har funnits sedan september 2021) fasar också ut produkter som inte uppfyller effektivitetskraven. Direktivet blir därmed en ytterligare, stark drivkraft för LED-transformationen. Tillsammans bidrar båda regelverken till att skydda miljön och folkhälsan genom att upprätthålla klimatvänlig hållbarbelysning.

© Copyright Oreli Consulting AB